Program IV Rajdu Konnego Trasą Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego

26.04.2018 – Prolog 
godz. 16.30 Przemarsz ulicami Chrzanowa

27.04.2018 – I dzień Rajdu KL Auschwitz – Alwernia
godz. 8.45 – Zapalenie znicza pod ścianą śmieci w KL Auschwitz
    9.00 – Wyjazd uczestników z pod KL Auschwitz
   10.30 – Postój w Bobrku
   11.30 – Postój w Gromcu
   13.00 – Postój w Mętkowie
   14.15 – Postój w Babicach
   17.00 – Zakończenie I etapu Rajdu w Klasztorze w Alwerni
   17.30 – Uroczystości pod tablicą pamiątkową
   18.00 – Msza święta

28.04.2018 – II dzień Rajdu Alwernia – Piekary/Tyniec
godz. 9.00 – Wyjazd uczestników
   10.30 – Postój w Przeginii 
   12.30 – Postój w Czernichowie
   15.30 – Zakończenie II etapu Rajdu w Piekarach k. Tyńca

29.04.2018 – III dzień Rajdu Niepołomice – Bochnia – Nowy Wiśnicz
		

REGULAMIN UCZESTNIKA IV RAJDU KONNEGO TRASĄ UCIECZKI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Z OŚWIĘCIMIA DO NOWEGO WIŚNICZA ORGANIZOWANEGO W DNIACH 27.04. - 29.04.2018 r. PRZEZ TOWARZYSTWO KRZEWIENIA TRADYCJI KAWALERII POLSKIEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

1.Uczestnictwo w Rajdzie jest dobrowolne.

2. Wpisowe wynosi 20 zł od osoby. Opłatę należy przelać na konto Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego o numerze: 03844400080000008457570001 lub wnieść gotówką do p. Macieja Filipka (członka Zarządu Towarzystwa).

3.Osoby chcące wziąć udział w rajdzie, winny dokonać zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmuje rotmistrz dr Ryszard Sobieraj / tel. 694075735, mail sobierajryszard@vp.pl./ W zgłoszeniu należy podać dane uczestnika konieczne przy ubezpieczeniu oraz dane konia. W rajdzie nie mogą brać udział ogiery.

4.W przypadku osób niepełnoletnich na start w rajdzie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, zawierająca oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału osoby niepełnoletniej w rajdzie.

5.Wszyscy uczestnicy startują w mundurach garnizonowych lub polowych, w czapce rogatywce,furażerce lub czapce polowej.Obowiązkowy pas. Uczestnik może posiadać szablę. Wymagany strój powinien być czysty i schludny. Dopuszcza się strój sportowy jeździecki .

6.Rząd koński powinien być czysty i dopasowany:siodło typu kulbaka, ale dopuszczone jest siodło sportowe. Obowiązkowy koc i czaprak. Ogłowie kawaleryjskie /dopuszcza się ogłowie sportowe bez ozdób/

7.Przed startem rajdu odbędzie się przegląd ubioru uczestnika oraz konia.

8. Podczas trwania rajdu uczestnicy podlegają rozkazom komendanta rajdu.

9.Organzatorzy rajdu zapewniają uczestnikom ubezpieczenie NW i OC oraz posiłki dla uczestników i siano dla koni.

10.Uczestnicy rajdu powinni posiadać umiejętności w zakresie jazdy konnej w terenie,umożliwiające bezpieczny udział w rajdzie.

11.Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania Regulaminu imprezy
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w czasie rajdu poleceń organizatorów rajdu
 • stosowania przepisów obowiązującego prawa
 • troski o środowisko naturalne oraz kulturalnego zachowania się
 • przestrzegania zasadfair play

12.Dopuszcza się udział w rajdzie na wybranym przez uczestnika odcinku.

13. Termin zgłoszeń : 22.04.2018 r.

Komendant Rajdu


Strona w budowie. Wkrótce więcej informacji.

W międzyczasie zapraszamy na nasz profil na Facebook.