Podsumowanie IV Rajdu Konnego trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza.

Czas na krótkie podsumowanie IV Rajdu Konnego trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza. W piewszym dniu (26 kwietnia) był przemarsz kilku kawalerzystów naszego Towarzystwa przez Chrzanów w ramach prologu Rajdu. W dniu następnym 39 kawalerzystów i jeźdźców „cywilnych” przebyło trasę I etapu Rajdu: KL Auschwitz-Bobrek-Gromiec-Mętków-Babice-Alwernia. Drugi etap Przebiegał trasą Alwernia-Przeginia Duchowna-Czernichów-Piekary/k.Tyńca. W tym etapie uczestniczyło 22 jeźdźców. W trzecim etapie na trasie Niepołomice-Bochnia-Nowy Wiśnicz uczestniczyło 20 jeźdźców. Całość trasy przejechało 9 jeźdźców: pięciu kawalerzystów naszego Towarzystwa w barwach 21 PUN i 4 kawalerzystów z Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. W drugim dniu Rajdu Odbywał się pogrzeb naszego Honorowego Dowódcy 21 PUN, uczestnika kampani wrześniowej i bitwy pod Mokrą, 102 letniego mjr. Jana Wolskiego. W godzinę trwania uroczystości pogrzebowych na trasie oddaliśmy ś.p. mjr. Janowi Wolskiemu hołd minutą ciszy. Kawalerzyści 21 PUN cały rajd jechali z czarnymi opaskami na mundurach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczesnikom Rajdu, władzom, gościnnym gospodarzom szkół w których mieliśmy wykłady i postoje. Dziękujemy Policji za pomoc przy zabezpieczaniu przejazdu w najbardziej wrażliwych miejscach, OSP za zabezpieczenie i pomoc na na poszczególnych etapach. Wszędzie byliśmy witani z serdecznością. Jeżeli wystąpiły na pierwszych dwóch etapach jakieś niedogodności serdecznie Uczestników przepraszamy i wyciągniemy z tego wnioski na następne edycje Rajdu. Myślę jedniak, że nie były one rażące, a atmosfera była godna uczczenia pamięci Wielkiego Polaka i Patrioty rtm. Witolda Pileckiego.
Mamy nadzieję na spotkanie w tym, a może i w większym gronie na następnym V Rajdzie i dlatego mówimy do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *